Make your own free website on Tripod.com
Cari Amici Soldati
Dear Soldier Friends

Cari amici soldati
I tempi della pace
Sono passati!
Dear soldier friends
The times of peace
Are over!Sila
Power

C'ez nas viharji divjajo
Mesta gorijo in telesa
Slast nas stresa
Storms rage over us
Cities and human bodies burning
Lust flows through us

Spet se c'es polja
glasijo zvoki nas'e govorice
ki nam molitev je in vrisk
Over the land, the sound
Of our words rings out
That's prayer and exultation to us

Ne, ne dopusti vec', vesoljni bog
da bi nas'a sila potonila
saj je tako brezmejno sladka, mila
Oh almighty God, never let
Our power fail again
For it is so endlessly sweet and dear

SLAST NAS STRESA!
LUST FLOWS THROUGH US!Sredi Bojev
In the Midst of the Fight

Kaks ni boji
Sami tuji boji
Sami tuji boji
Mi pa bi radi bili
SVOJI!
Such warriors
Only strange warriors
Only strange warriors
But we would like them to be
OURS!Drzava
The State

Drzava skrbi za zascito, dvig in izkoriscanje gozdov
The state is responsible for protecting,
cultivating (raising) and exploiting the forest

Drzava skrbi za fizicno vzgojo ljudstva, posebno mladine,
v svrho dviganja narodnega zdravja, narodne, delovne in
obrambne sposobnosti
The state is responsible for the peoples physical education,
especially the youth's, in order to raise standards of national health.
National, working and defensive capability

Ravna cedalje bolj popustljivo, dopusca se vsa svoboda.
Oblast je pri nas ljudska
Its treatment is becoming more and more
indulgent, all freedom is tolerated.
Our authority is that of the people

"Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo nasih
naroda: e, necemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam
ruje iznutra da se rusi to bratstvo i jedinstvo...."
"We decant a sea of bloodshed for brotherhood
and the equality of our nation and we are not
going to allow anyone to touch, to uproot from
inside or to destroy in any way this brotherhood and equality..."
[sample: Josip Broz Tito]

OBLAST JE PRI NAS LJUDSKA!
OUR AUTHORITY IS THAT OF THE PEOPLE!Mi Kujemo Bodocnost
We Forge the Future

Vsak clovek v sehi razplamtel je sile
Junaska vstal, za borbo stiska pest
Nam vsem svobodne zarje so pogum napile
Da izkujemo previco in tiranom vest!
Every man roused the powers within himself
And rose like a hero, hand in a fist for the fight
We made courage out of the dawn
To forge conscience and freedom from the tyrants!

Ogenj smo, ki za svobodo se je vzgal,
Raznetil se, razsiril, razplamtel v viharje!
Smo ogenj, ki iz nas bo vas izzgal
Pjavke nas'e in sence nove zarje...
We are like fire, that burnt for freedom,
Flaming, heightened to a firestorm!
We are the fire, that burnt out of us into your hearts,
Our leeches and shades of the new light of dawn...

Mi ogenj smo, jeklo, tnalo in kovaci
Pravko kujemo, svobodo v to celino
Mi vstajamo, vstajamo v prostost
In rastemo mladostni v sirino!
We are like fire, steel, anvil and forge
Justice and freedom we join to a whole
We rise, walk out into the free air
And smooth the way for youth

MI KUJEMO BODOC'NOST!
WE FORGE THE FUTURE!Brat Moj
Brother of Mine

Brat moj
Ali cutis pogum
Ki ga je dvignila zerja v borbi
Za lepoto sveta?
Brother of mine
Do you feel the courage
That was wakened by the red light of dawn
In the fight for the beauty of the world

Brat moj
Prizgimo kres v vseh ljudeh
Bodimo mocni kot garaci, brat moj;
Mi smo v skrivnosti tajni
Slutnja in prerokovanje
Mi smo zivljenja divju smeh!
Brother of mine
Let us light the flame in every man
Let us be strong like the working army, brother
In the holiest of secrets
We are premonition and prophecy
We are life's wild laughter

V nas je glad, ki pozivi
In gladnih ne uzmuci
Brat moj, odpri oci...
POTUJ Z NAMI K NOVI LUC'I!
In us is a hunger, that wakens to life
And that does not torment the hungry
My brother, open your eyes and...
GO WITH US INTO THE NEW LIGHT!Panorama

Both those in the East and those in the West
should be clear with the fact that we are not
moving away from the road that we beat the path
for in 48. That is to say we have our own way,
we always say what is right on this side and
what is not, and what is right on the other side
and what is not.

It should be clear to everyone that we cannot
be no ones appendage of nobody's politics, that
we have our own point of view and that we know
the worth of what is right and what is not right.